Sprawy pracownicze


    Ponadto oferujemy standardowe czynności stanowiące tzw. wsparcie biznesu, m. in:
  • Potwierdzenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Potwierdzenie wiarygodności okazywanych dokumentów.
  • Weryfikacja ofert handlowych i faktycznych możliwości kontrahenta.


    Sprawy pracownicze:
  • Weryfikacja lojalności pracowników,
  • Weryfikacja zwolnień lekarskich.