Usługi detektywistyczne dla klientów indywidualnych

 1. Niewierność partnerów – rozwody.

  Nasza firma w okresie swojej działalności wielokrotnie prowadziła czynności polegające na badaniu wierności partnerów, małżonków. W ramach prowadzonych czynności najistotniejsze pozostaje zachowanie szczególnej dyskrecji podjętych przedsięwzięć i poszanowania dla zleceniodawców. Współpracujemy w tym zakresie z adwokatami, których pomoc możemy również zaoferować a w przypadku gdy dysponują już państwo pomocą prawną to podejmowane działania koordynujemy z adwokatami zleceniodawcy. Po zakończeniu czynności przedkładane jest stosowne sprawozdanie wraz z materiałem foto/video stanowiące materiał dowodowy.

 2. Przyszły partner życiowy.

  Podjęcie decyzji o związaniu się na dalsze życie z inną osobą jest bardzo poważną decyzją i wymagającą dużo rozwagi. Szczególne istotne jest to, dla zapewnienia bezpieczeństwa naszej sfery uczuciowej jak i materialnej, która nierozerwalnie się z tym wiąże. Dlatego proponujemy usługę, która wspomagała będzie podjęcie tak ważnej decyzji i uchroni przed ewentualnym rozgoryczeniem, oszustwem matrymonialnym itp.

 3. Obserwacja osób i miejsc.

  Najbardziej skuteczną metodą ustalenia harmonogramu dnia, faktycznego miejsca zamieszkania, powiązań towarzyskich, biznesowych jest przeprowadzenie dyskretnej obserwacji wskazanej osoby. Efektem dobrze przeprowadzonej obserwacji jest także całkowite rozpoznanie przebiegu dnia/nocy obserwowanej osoby. Czynności te przeprowadzane są przez zespół wyspecjalizowanych wywiadowców, którzy zapewniają pełna dyskrecję prowadzonych działań.

 4. Kontr-obserwacja.

  W sytuacjach życiowych często zdarza się, że mamy poczucie bycia osobą obserwowaną, w szczególności dotyczy to osób prowadzących aktywne życie biznesowe ale nie tylko. Dlatego proponujemy usługę polegająca na przeprowadzeniu czynności mających na celu wykrycie potencjalnej obserwacji i zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa w tym zakresie.

 5. Bezpieczne dziecko.

  W dzisiejszym świecie nasze pociechy narażone są na liczne zagrożenia otaczającego ich świata, sekty, niepożądane grupy społeczne, alkohol, narkotyki. Dlatego właściwe rozpoznania środowiska w których przebywa nasze dziecko jest tak bardzo istotne w celu zapewnienia im bezpieczeństwa. Nasze działania, stale koordynowane z rodzicami mają na celu uchronienie dzieci przed potencjalnymi zagrożeniami, które dorosłym w związku z ich licznymi obowiązkami czasami umykają.

 6. Bezpieczeństwo spotkań.

  W kontekście łatwego dostępu do sprzętu umożliwiającego inwigilację innych osób proponujemy usługę polegająca na umożliwieniu przeprowadzenia bezpiecznego spotkania w trakcie, którego zleceniodawca będzie otoczony szczególną opieką kontrwywiadowczą. Jeżeli istnieją przesłanki, iż Twoje potencjalne spotkanie może zostać wykorzystane przeciwko Tobie, to proponujemy jego bezpieczne przeprowadzenie.