Cennik usług detektywistycznych

    Każde otrzymane przez nas do realizacji zlecenie wyceniane jest indywidualnie, a na jego ostateczny koszt składa się z:
  • - zakresu zleconych prac,
  • - terenu objętego działaniem,
  • - ilości czasu potrzebnego do wykonania określonych czynności.

Przed podpisaniem umowy każdorazowo omawiany jest ze zleceniodawcą zakres zlecenia oraz jego koszt.